Listopad 22, 2017

Klucze do zwycięstwa w kampanii wyborczej

Z takim samym tytułem, która została opublikowana w artykule mój podziw przyjaciel Carlos Perez Ariza, i serwer, w czasopiśmie kwietnia Campaigns & Elections, w którym występują […]
Październik 12, 2017

Stanowisko przewodniczącego Komisji

Objęcie stanowiska następuje krótko po tym, jak otrzymał zgodę nowy Parlament. W ten sposób, poprzez głosowanie w wyborach do parlamentu Europejskiego, obywatele nie tylko mieli możliwość […]
Październik 9, 2017

Wybory do parlamentu Europejskiego

Są one bardziej istotne z punktu widzenia trendów w państwach członkowskich, ale z punktu widzenia kompozycji nowej kadencji Europejskiego. Chociaż partyjnej grupy około centrum stracił dużą […]