Listopad 22, 2017

Klucze do zwycięstwa w kampanii wyborczej

Z takim samym tytułem, która została opublikowana w artykule mój podziw przyjaciel Carlos Perez Ariza, i serwer, w czasopiśmie kwietnia Campaigns & Elections, w którym występują […]